Jakość badań

Materiał do badań pobieramy wyłącznie przy użyciu zamkniętego systemu próżniowego, gwarantującego bezpieczeństwo, zarówno pacjenta jak i personelu laboratorium. W uzasadnionych przypadkach krew do badań pobieramy przy użyciu jednorazowego systemu kapilarnego nie wymagającego nakłucia żylnego (np. pobranie krwi u dzieci z palca).

Personel laboratorium składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Pracownicy laboratorium nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i zebraniach towarzystw naukowych z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii.

Wysokiej jakości sprzęt będący na wyposażeniu naszego laboratorium, obsługiwany przez wykwalifikowany i doświadczony personel jest gwarancją wysokiej jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań.

Laboratorium prowadzi codzienną kontrolę dokładności i powtarzalności wykonywanych oznaczeń, oraz uczestniczy w międzylaboratoryjnych sprawdzianach jakości badań prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej i Mikobiologicznej.

Cookies-closeStrona www.dermilab.pl wykorzystuje pliki cookies.
W kazdej chwili mogą Państwo dokonać zmian ich dotyczących w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki.
Więcej szczegółów na temat wykorzystywanych mechanizmów znajdą Państwo na stronie.