Jak przygotować się do badań? - wskazówki

Jak przygotować się do badań? - wskazówki


Właściwe przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych odgrywa istotną rolę – jest warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku. Poniższe informacje pozwolą Państwu odpowiednio przygotować się do badań.

Badanie krwi
 • na pobranie krwi do badań analitycznych należy zgłosić się na czczo, w godzinach porannych
 • pacjent powinien być wypoczęty, po przespanej nocy, bez fizycznego wysiłku
 • w dniu poprzedzającym badanie należy stosować normalną dietę oraz nie spożywać alkoholu
 • w przypadku badań obejmujących profil lipidowy i wątrobowy zaleca się spożyć lekką kolację do godz. 18 w dniu poprzedzającym badnie
 • jeżeli pacjent zażywa leki lub preparaty witaminowe przyjęcie ich w dniu badania powinno być skonsultowane z lekarzem
Badanie ogólne i bakteriologiczne moczu
 • do badania należy oddać mocz poranny
 • mocz na badanie ogólne należy pobrać do pojemnika jednorazowego użytku (dostępny w każdej aptece oraz w naszym laboratorium)
 • mocz na posiew bakteriologiczny należy pobrać do pojemnika jałowego (dostępny w każdej aptece oraz w naszym laboratorium), należy unikać dotykania wewnętrzych ścianek pojemnika
 • przed oddaniem moczu należy dokładnie umyć ręce, a następnie okolice krocza i zewnętrzne narządy moczowo-płciowe (kobiety: okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, mężczyźni: odsunąć napletek)
 • pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety (wyjątek – badanie w kierunku Chlamydia trachomatis), a następnie środkowy strumień pobrać do uprzednio przygotowanego pojemniczka
 • ilość moczu potrzebna do analizy ogólnej: 50-100 ml
 • ilość moczu potrzebna do posiewu bakteriologicznego: kilka ml
 • pojemnik należy zamknąć i opisać (nazwisko, imię, data urodzenia, pesel)
 • mocz należy dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, najlepiej w ciągu 1-2 godzin od pobrania (do czasu dostarczenia mocz należy przechowywać w temperaturze lodówki)
Wymaz z gardła (badanie bakteriologiczne i mykologiczne)
 • pacjent powinien zgłosić się na czczo lub minimum 3 godziny po posiłku
 • zęby można oczyścić samą szczoteczką (bez użycia pasty)
 • nie wolno stosować tabletek do ssania, płukanek oraz środków o działaniu dezynfekującym gardło (jamę ustną)
Pobranie próbki kału
 • przed oddaniem kału pęcherz moczowy musi być całkowicie opróżniony
 • kał należy oddać do czystego pojemnika
 • za pomocą łopatki dołączonej do specjalnego pojemniczka (dostępny w aptece) należy pobrać małą porcję kału (wielkość orzecha laskowego), w przypadku kału płynnego do badania należy dostarczyć 2-3 ml
 • ważne aby kał został pobrany z 2-3 miejsc, szczególnie tych zawierających śluz, krew, ropę
 • próbkę kału należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie do laboratorium. W przypadku badań bakteriologicznych i mykologicznych próbkę należy dostarczyć w ciągu 1-2 godzin od chwili pobrania
 • dopuszczalne jest przechowywanie kału w temperaturze pokojowej do 2 godzin od pobrania. Jeżeli czas transportu jest dłuższy próbkę należy przechowywać w temperaturze lodówki 2-8 st. C.
 • w przypadku badania na obecność krwi utajonej kału nie wolno pobierać w czasie krwawienia miesięcznego oraz w ciągu 3 dni od jego zakończenia, jak również w przypadku krwawiących hemoroidów i krwawień z układu moczowego
 • badanie w kierunku pasożytów zaleca się powtórzyć 2-3 krotnie – jednorazowe pobranie próbki kału może okazać się niewystarczające
Pobranie plwociny – badanie bakteriologiczne
 • próbkę należy pobrać w godzinach porannych
 • przed odkrztuszeniem plwociny należy umyć zęby oraz wyjąć protezę zębową
 • przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą i wykrztusić plwocinę do jałowego pojemnika (nie wolno dotykać wewnętrznych ścianek naczynia)
 • po konsultacji z lekarzem można zastosować fizjoterapię klatki piersiowej (oklepanie) lub środki mukolityczne
 • próbkę należy dostarczyć w ciągu 2 godzin do laboratorium
Badanie nasienia
 • zaleca się wykonanie badania nasienia po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 7 dni. Informacja o okresie wstrzemięźliwości znajdzie się na wyniku badania
 • w przypadku kolejnego badania nasienia, pacjent powinien zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki zachowany był przy pierwszym badaniu
 • nasienie do badania oddać drogą masturbacji na miejscu w laboratorium lub w domu
 • pojemnik do którego oddawane jest nasienie można nabyć w laboratorium lub w aptece (może to być pojemnik taki jak do badania moczu o poj. 60 – 120 ml)
 • nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Jeśli nie zostało oddane w całości, pacjent powinien poinformować o tym pracownika laboratorium
 • pojemnik z nasieniem należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz podać dokładną godzinę i minutę pobrania materiału
 • nasienie do badania należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie, maksymalnie do 1 godziny. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem (transport w temp. 20 – 30 oC, praktycznie można transportować w kieszeni przy ciele)
 • wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z laboratorium telefonicznie lub na miejscu, terminu badania (dzień i godzina)